»Front-to-back« rješenje za upravljanje imovinom klijenata

INTEGRIRAN SUSTAV UPRAVLJANJA NALOGA I RAČUNOVODSTVO

PMX Asset Manager

PMX Asset Manager je potpuno front-to-back rješenje za upravljanje imovinom klijenata s integriranim sustavom upravljanja naloga i računovodstvom.

PMX Asset Manager uključuje pre- i post-trade operacije, upravljanje rizikom i općenito usklađenje sa zahtjevima i restrikcijama tvrtke, regulatora ili samih klijenata.

PMX Asset Manager se može integrirati sa ostalim PMX aplikacijama ili drugim sustavima korištenjem PMX programskog sučelja (PMX API) ili standardnih protokola.

welcome

Izdvojene funkcionalnosti

 • multivalutni sustav kroz sve module (front office, back office, reporting i računovodstvo)
 • podržava široki set klasa vrijednosnih papira (dionice, različite vrste obveznica, money market, udjele, kredite, depozite, repo i reverse repo ugovore...).
 • može se upravljati sa više portfelja s različitim strategijama ulaganja za jednog klijenta

Front office

 • Interni i eksterni nalozi
 • Pregled stanja i strukture portfelja
 • Analiza uspješnosti investiranja
 • Predviđanje tijeka novca i vrijednosnica
 • Simulacije i what-if analiza
 • Analiza kretanja cijena i tečajeva
 • Definiranje strategije ulaganja
 • Praćenje i provjera ograničenja ulaganja
 • Višestruki tipova portfelja

Back office & accounting

 • Procesiranje transakcija
 • Modeli vrednovanja
 • Višestruki računi po portfelju
 • Višestruke pozicije obveza i potraživanja po portfelju
 • NAV
 • Tretiranje podataka koji nedostaju
 • Međunarodni računovodstveni standardi
 • Automatsko knjiženje
support

Reporting

 • Izvješća za klijenta
 • Regulatorna izvješća
 • Interna izvješća

Sigurnost

 • Korisničke role
 • Dvostruka autorizacija
 • Logiranje poslovnih događaja

Platforma

 • Otvorena i skalabilna arhitektura
 • MS SQL Server i .Net
 • PMX messaging API

Integracija

 • Integracija s PMX Brokerage sustavom
 • Cross-modul integracija (FO, BO, Acc)
 • Integracija glavnom knjigom banke
 • SWIFT i SKDD web servisi
 • Integracija s poslužiteljima tečaja i cijena
 • Export u Ms Excel