Analitika kupaca/dobavljača.

 • opći podaci o kupcima i dobavljačima sa ispisima po više kriterija
 • knjiženje u kupcima i dobavljačima, zatvaranje stavaka i razvezivanje
 • kartice kupaca, dobavljača, dnevnik knjiženja sa ispisima po raznim kriterijima
 • razni pregledi: promet i saldo, rekapitulacija prometa, računa po više kriterija, dospjeća obveza, liste plaćanja, ispis virmana
 • pregled otvorenih i zatvorenih stavaka
 • povezivanje sa financijskim knjigovodstvom, knjigama ulaznih i izlaznih računa i trgovinom
 • knjiženje URA / IRA
 • kreiranje izlaznih/ulaznih računa, usklađenje kupaca/dobavljača, automatski obračun tečajnih razlika po kupcima/dobavljačima
 • obračun kamata, obračun zateznih kamata za kupce
 • knjiženje u salda konti i porezne evidencije
 • povezivanje otvorenih stavaka kupaca/dobavljača