Zalihe robe i materijala.

 • skladište sirovina i materijala
 • kalkulacija veleprodaje (sa skladišta), od prodajne ili od nabavne cijene
 • kalkulacije maloprodaje (iz skladišta ili od dobavljača), od prodajne ili od nabavne cijene
 • zaduženja i razduženja skladišta i maloprodaje
 • automatska ili ručna nivelacija cijena
 • ispis otpremnica, povratnica, kalo, rasip, kvar i dr.
 • ispis stanja zaliha iz skladišta u skladište
 • knjiga popisa o nabavi i prodaji robe
 • ispis izdatnice materijala
 • robne temeljnice za kalo, rastep, kvar i dr.
 • automatsko vođenje ambalaže
 • inventurne liste i inventurni pregledi
 • razni pregledi: pregled poreza, ulaza i izlaza robe, stanje zaliha, zalihe po adresama isporuke
 • pregled prijema i prodaje robe
 • izdatnice, međuskladišnice i temeljnice
 • izdatnice robe u komisiju
 • zaduživanje i razduživanje veleprodajnog skladišta putem otpremnica, međuskladišnica