Evidencija transakcija u platnom prometu po poslovnim računima.

  • unos parametara i matičnih podataka vezanih uz platni promet
  • valute, tečajna lista
  • mogućnost knjiženja više bankovnih računa
  • knjiženje stavki platnog prometa
  • automatsko kreiranje zbrojnog naloga za isplatu na osnovu proknjiženih URA u FINA i SEPA formatu
  • automatsko učitavanje stavki izvoda iz platnog prometa
  • početno stanje po bankovnim računima
  • povezivanje stavki salda konti kupaca i dobavljača iz platnog prometa
  • pregledi i izdvajanje proknjiženih stavki u platnom prometu