Fakturiranje roba i usluga.

  • unos parametara i matičnih podataka vezanih uz veleprodaju
  • omogućeno je zaprimanje i export dokumenata u xml formatu putem EDI poslovanja
  • izrada ponuda (predračuna)
  • automatsko kreiranje računa iz predračuna i otpremnice
  • automatsko razduživanje veleprodajnih zaliha
  • pregledi po artiklima, kupcima, adresama isporuke, grupama artikala