Kreiranje zakonskih izvještaja, te »custom« izvještaja potrebnih klijentu.

  • kreiraju se izvještaji sa pripadajućim pozicijama
  • na svakoj poziciji se defininiraju konta koja se potom u ukupnom ioznosu iskazuju u izvještaju
  • pozicije izvještaja se popunjavaju podacima sa kartice odabranog konta