Automasko kreiranje temeljnica glavne knjige iz pomoćnih knjiga.

  • unos parametara i matičnih podataka vezanih za glavnu knjigu – kontni plan, profitni centri, mjesta troška
  • podaci i poslovnim jedinicama/mjestima troškovima
  • kontni plan s ispisom, s pozicijama bilance stanja i bilance
  • knjiženja direktno ili pomoću automatskih temeljnica iz pomoćnih knjiga
  • automatsko kreiranje temeljnice zatvaranja prihoda i rashoda
  • kreiranje bilance
  • pregledi kartica konta, stanja konta, dnevnika knjiženja u GK