Upravljanje vlastitim portfeljom vrijednosnih papira i rizikom

PMX TREASURY U POTPUNOSTI PODRŽAVA BACK OFFICE POSLOVE EVIDENTIRANJA TRANSAKCIJA SVIH VRSTA VRIJEDNOSNIH PAPIRA UZ CJELOVITU PODRŠKU U RAČUNOVODSTVU I IZRADU SVIH POTREBNIH IZVJEŠTAJA.

welcome

Back office

 • Mogućnost integracije i automatiziranog preuzimanja podataka i informacija iz drugih Front office aplikacija.
 • Evidentiranje, procesiranje, poravnanje i konfirmacija svih transakcija vrijednosnim papirima (vlasničnkih vrijednosnih papira te udjela; dužničkih vrijednosnih papira, derivata poput FX futuresa, swapova i sl.).
 • Podrška za kupnje, prodaje, repo i reverse repo poslove, lending i borrowing.
 • Vrednovanje i praćenje portfelja vrijednosnih papira.
 • Mogućnost povezivanja s programskim podrškama za depozitorije, SWIFT-om te platni promet.

Accounting

 • Automatizam knjiženja u glavnu knjigu banke na dnevnoj razini.
 • Potpuna podrška za settlement date i trade date accounting derivativne i financijske imovine.
 • Računovodstvo zaštite (hedging accounting).
 • Izrada svih potrebnih izvještaja, za klijenta, internih i regulatornih u skladu s računovodstvenim standardima.

Upravljanje rizikom

 • Upravljanje financijskim rizikom, naročito tržišnim rizikom i kreditnim rizikom ugovorne strane (counterparty credit risk).
 • Upravljanje operativnim rizikom povezanim sa poslovnim procesima i integracijom s vanjskim sustavima, kroz dodjelu korisničkih rola, dvostruku autorizaciju.