Upravljanje svim vrstama investicijskih fondova

PMX FUND MANAGER OMOGUĆUJE UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA SUKLADNO DEFINICIJI INVESTICIJSKE POLITIKE SVAKOG POJEDINOG FONDA, CJELOVITO PRAĆENJE I EVIDENTIRANJE TRANSAKCIJA S UDJELIMA I RAČUNOVODSTVO FONDOVA.

welcome

Transakcije s udjelima

 • Vođenje evidencije o vlasnicima udjela i knjige udjela
 • Multivalutni pristup
 • Bilježi sve promjene i procese vezane uz kupnju, zamjenu, otkup te podjelu udjela kao i prijenos vlasništva unutar istog te prijenos vlasništva iz jednog u drugi fond
 • Automatski obračun ulaznih i izlaznih naknada kod izvršenja transakcija s udjelima
 • Dnevni izračun neto cijene udjela (NAV), imovine fonda i usklađenje s bankom skrbnikom.

Agenti i naknade

 • Izračun posredničkih naknada, sukladno definiciji svakog pojedinog agenta, njegovoj poziciji unutar stabla te količini prodanih udjela.
 • Razrađen sustav za izračun i evidenciju raznih tipova naknada (naknade prema društvu za upravljanje, skrbniku i slanje.)

Reporting

 • Potvrde o vlasništvu nad udjelima
 • Nekoliko stilova izvještavanja vezanih uz izvještavanje o vrijednosti udjela i broju udjela naimjenjena vlasnicima udjela putem različitih kanala s detaljnom strukturom ulaganja pojedinog fonda
 • Regulatorna izvješća
support

Customer relationship management

 • Detaljni podaci o vlasnicima udjela, njihovim preferencijama te kontaktima
 • Različite klase računa definirane od strane korisnika (ulagač, banka, djelatnici banke)
 • Mogućnost postojanja više od jednog računa za vođenje evidencije o udjelima istog vlasnika unutar istog fonda
 • Brz i jednostavan pristup podacima o trenutnom vlasništvu nad udjelima po računima u bilo kojem trenutku
 • Podaci o prinosima po svakom pojedinom vlasniku u određenom razdoblju
 • Povijesni pregled svih ulaza i izlaza po svakom pojedinom ulagaču u udjele u bilo koji fond u bilo kojem trenutku
 • Povijesni i aktualni pregled cijena udjela u fondovima.