Sitni inventar, dugotrajna i kratkotrajna imovina.

  • matični podaci o osnovnim sredstvima i sitnom inventaru po poslovnim jedinicama,s unosom konta za knjiženje
  • knjiga osnovnih sredstava s mogućnošću ispisa po inventurnom broju,nazivu,aktivno, u mirovanju,otpisana,rashodovana i po količini
  • knjiga sitnog inventara s ispisima po iventurnom broju,nazivu,korisniku,lokaciji i količini
  • unesene stope amortizacije za obračun
  • obračun amortizacije mjesečni ili tromjesečni ili godišnji sa ispisima,probni i proknjiženi
  • kartice osnovnih sredstava s mogućnošću formiranja i ispisa po raznim kriterijima
  • inventurne liste osnovnih sredstava i sitnog inventara po poslovnim jedinicama i s ispisma po raznim kriterijima
  • promjene nabavne vrijednosti osnovnih sredstava,otpisi i rashodovanja
  • popis i konačni obračun amortizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
  • temeljnica za glavnu knjigu