Praćenje promjena od trenutka narudžbe dobavljaču, pa do utroška materijala ili prodaje robe.

  • unos i definicija parametara koji se odnose na nabavu
  • ovaj segment poslovanja je usko povezan sa veleprodajom i knjigovodstvenim segmentom, te se od narudžbenice automatski kreira otpremnica i račun prema kupcu
  • nabava po partneru
  • cjenici dobavljača, artikli u nabavi, preferirane cijene po artiklu