Komunikacija standardnim (SWIFT, FIX, OMX API)
i privatnim protokolima

PMX MESSAGING SUSTAV JE INTEGRIRAN U SVE PMX APLIKACIJE SA IMPLEMENTACIJOM POSLOVNIH PROCESA I PRAVILA SVAKOG POJEDINOG SEGMENTA POSLOVANJA (SKRBNIŠTVO, UPRAVLJANJE IMOVINOM, RIZNICA, BROKERSKI POSLOVI ITD.).

welcome

Koncept

  • Integralni dio svakog PMX sustava je PMX message queue koji sadrži svaki poslovni događaj ili entitet koji treba poslati ili primiti u PMX sustav u obliku generičke XML poruke. Prilikom slanja poruka, PMX connector/router pretvara generičke poruke u specifični format (SWIFT, FIX...) i šalje primatelju. Prilikom primanja poruka, PMX connector/router pretvara poruku u generički XML format i zapisuje u message queue.

Asinhrona komunikacija

  • Asinhrona komunikacija osigurava da nema blokiranja sustava uslijed izostanka odgovora na poruku ili povratne poruke.

Evidentiranje poruka (logging)

  • Svaka generička XML poruka uz poslovne informacije sadrži i niz atributa (autor, vrijeme) bitnih za kontrolu i rekonstrukciju događaja.
support

Fleksibilna konfiguracija

  • Zahtjevi na sigurnost, tehnologija i mrežna okolinu direktno utječu na konfiguraciju PMX connectora. Podrška za svaki protokol se može izdvojiti kao poseban servis.

Višestruke mreže

  • Jedan PMX konektor može istovremeno opsluživati više mreža ili računala koji koriste isti protokol (na primjer Neonet FIX i Interactivebrokers FIX Computer to computer interface).
support