• Programska rješnja
  za investicijsko bankarstvo
  PMX Asset Manager • PMX Brokerage
  PMX Custody • PMX Fund Manager
  PMX Treasury • Integracijski servisi
 • Integralni poslovni informacijski sustav
  za upravljanje i planiranje resursa tvrtke

INTUITIVNO SUČELJE

Na svim aplikacijama i modulima

POUZDANOST SUSTAVA

Najnovija programska rješenja

ONLINE PODRŠKA

Podrška putem telefona ili e-maila

Programska rješenja za investicijsko bankarstvo

POTPUNA RJEŠENJA U SVIM SEGMENTIMA FINANCIJSKOG POSLOVANJA

Svojim poslovnim rješenjima pokrivamo poslove upravljanja svim vrstama investicijskih fondova, upravljanja imovinom klijenata, brokerske poslove, poslove skrbništva i depozitne banke, riznice i specijalista na Zagrebačkoj burzi.

welcome

PMX Invest

SIGURNA INVESTICIJA UZ SIGURAN SOFTVER

PMX Asset Manager

Potpuno front-to-back rješenje za upravljanje imovinom klijenata s integriranim sustavom upravljanja naloga...

Opširnije

PMX Brokerage

Omogućuje brzo i jednostavno trgovanje financijskim instrumentima na hrvatskom i stranim tržištima kapitala...

Opširnije

PMX Custody

Sustav namjenjen društvima koje obavljaju poslove skrbništva i/ili poslove depozitne banke...

Opširnije

PMX Fund Manager

Omogućuje upravljanje investicijskim fondovima sukladno definiciji investicijske politike svakog pojedinog fonda...

Opširnije

PMX Treasury

Back office poslovi evidentiranja transakcija svih vrsta vrijednosnih papira uz cjelovitu podršku u računovodstvu...

Opširnije

Integracijski servisi

PMX messaging sustav je integriran u sve PMX aplikacije sa implementacijom poslovnih procesa i pravila...

Opširnije
57 %

hrvatskih banaka koristi jedan
ili više PMX softvera

34 %

netto imovine OIF-a u RH upravlja se
pomoću PMX softvera

23 %

netto imovine OMG-a u RH upravlja se
pomoću PMX softvera

100 %

ZADOVOLJNIH KORISNIKA
PMX softvera

»Enterprise resource planning«

INTEGRALNI POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE I PLANIRANJE RESURSA TVRTKE (ERP)

ERP sustav (Enterprise Resource Planning System) je vrsta poslovnog softvera koji podržava odvijanje različitih operativnih procesa poduzeća u poslovnim područjima platnog prometa, deviznog platnog pormeta, blagajne, maloprodaje, veleprodaje, nabave, obračuna plaća, kadrovske evidencije, robno-materijalnog knjigovodstva, porezne evidencije i kreiranja raznih izvještaja itd.

Najbliži hrvatski naziv za ovu vrstu softvera je „integrirani poslovni informacijski sustav”. Integrirani zato jer su prije pojave ERP-a, gore navedena poslovna područja podržavale pojedinačne aplikacije koje su bile više ili manje povezane, dok ERP podrazumijeva da su sve te aplikacije potpuno povezane u jedinstveni sustav. Poslovni zato što je nastao u vrijeme dok su to bile jedine poslovne aplikacije, a danas je malo preširok jer se u poslovanju poduzeća koriste različite vrste softvera, a ERP je samo jedna od njih. Stoga se i u Hrvatskoj sve više koristi naziv ERP.

PMX-ov ERP nudi 13 vrsta aplikacija povezanih u jedinstveni sustav PMX 2000.

support

PMX 2000

KOMPLETNO PRAĆENJE POSLOVANJA TVRTKE UZ KONTINUIRANO PRILAGOĐAVANJE ZAKONSKIM PROMJENAMA

PMX Platni promet

Evidencija transakcija u platnom prometu po poslovnim računima.

Opširnije

PMX Devizni platni pormet

Evidencija i praćenje deviznog platnog prometa po poslovnim računima i valutama plaćanja.

Opširnije

PMX Blagajna

Blagajničko poslovanje putem uplatnica/isplatnica.

Opširnije

PMX Glavna knjiga

Automasko kreiranje temeljnica glavne knjige iz pomoćnih knjiga.

Opširnije

PMX Maloprodaja

Automatsko učitavanje maloprodajnih specifikacija sa modula Kasa, te njihovo knjiženje.

Opširnije

PMX Nabava

Prate se promjene od trenutka narudžbe robe ili usluge dobavljaču, pa do utroška ako se radi o materijalu, ili prodaje kupcu kad je riječ o robi.

Opširnije

PMX Obračun plaća

Kadrovska evidencija i obračun primanja za upravljanje zaposlenicima i vanjskim suradnicima.

Opširnije

PMX Osnovna sredstva

Sitni inventar, dugotrajna i kratkotrajna imovina.

Opširnije

PMX Veleprodaja

Fakturiranje roba i usluga.

Opširnije

PMX Porezno

Porezne evidencije i popunjavanje obrazaca.

Opširnije

PMX Izvještaji

Kreiranje zakonskih izvještaja, te custom izvještaja potrebnih klijentu.

Opširnije

Zadovoljni klijenti

NEKE OD VODEĆIH FINANCIJSKIH TVRTKI POKLONILI SU NAM SVOJE POVJERENJE

Promeks kompjuter d.o.o.

TVRTKA U KOJU SE MOŽETE POUZDATI

Promeks Kompjuter d.o.o. je informatička tvrtka specijalizirana za izradu programskih rješenja i pružanje drugih informatičkih usluga iz područja investicijskog bankarstva.

Svojim poslovnim rješenjima, Promeks Kompjuter d.o.o. pokriva poslove upravljanja svim vrstama investicijskih fondova, poslove upravljanja imovinom klijenata, poslove posredovanja u kupnji i prodaji vrijednosnih papira, poslove skrbništva, riznice i poslove specijalista na Zagrebačkoj burzi.

PMX rješenja su prisutna na tržištu od 2000. godine i integriraju se sa nizom standardnih (SWIFT, FIX, OMX API) i privatnih (npr. platni promet banaka) protokola.

support